CREDINȚE DE BAZĂ

Tineri Pentru Misiune crede într-un Dumnezeu triunic, că Biblia este inspirată și autorizată de către Duhul Sfânt şi stă la baza vieții și lucrării noastre.

Ca răspuns la Cuvântul lui Dumnezeu, credem că este foarte important ca în TPM să accentuăm puternic:

Închinarea: să-L laudăm și să ne închinăm doar lui Dumnezeu.

Sfințenia: să trăim o viață sfântă și dreaptă care să reflecte natura și caracterul lui Dumnezeu.

Evanghelizarea: să prezentăm Evanghelia Domnului Isus Hristos celor care nu-L cunosc.

Rugăciunea: să mijlocim pentru oameni și cauzele care sunt conform inimii lui Dumnezeu, inclusiv să ne împotrivim răului în orice formă.

Părtășia: să fim dedicați bisericii, atât în expresia sa locală de îngrijire, cât și expresia sa mobilă de multiplicare.

Slujirea: să contribuim la scopurile Împărăției lui Dumnezeu, în fiecare sferă a vieții.