DTS CRAIOVA 2017, SĂPT 7

Home / Cursuri / DTS CRAIOVA 2017, SĂPT 7

DTS CRAIOVA 2017, SĂPT 7

Goran Nasevski

– Aceasta este săptămâna a 7 a din Școala de Misiune și Ucenicie, din Craiova, unde sunt student.

Aș vrea să impratasesc ceea ce am învățat în săptămâna aceasta. Subiectul a fost „Caracter și Autoguvernare“. Învățătura m-a atins foarte mult. Am învățat trei principii de autoguvernare
1. Communicare față în față – Exod 33:12
2. Umăr la Umăr – Nimeni nu vrea să stea singur și cu toții avem nevoie de relații apropiate-Exod 17:9
3. Spate în Spate – Avem nevoie să ne asigurăm spatele unui celuilat nu să ne vorbim pe la spate.
Deasemenea am învățat cum să reacționez în diferite situații și care este diferența între o persoană condusă de caracter și cea condusă de emoții:

 

 

                                                                  Fii condus de caracter!!!

Prin aceste învățături Dumnezeu m-a ajutat să înțeleg mai bine despre lucrarea prin cele 5 daruri diferite în biserică: apostol, profet, evanghelist, păstor și învățător pe care o găsim în cartea Efeseni. Este planul care ne este dat ca să echipăm oamenii și să creștem în Împărăție.
El este Cel care a dat unora darul de apostol, unora darul de profet, altora darul de predicare a Evangheliei și altora păstori și învățători. A făcut aceasta că să pregătească oamenii ca să-L slujească. Dacă fac aceasta trupul lui Hristos va fii zidit.
Aceasta va continua până când toți ajung una în credință și în cunoașterea Fiului lui Dumnezeu. Atunci vom fii maturi în credință. Vom primi tot ce are Dumnezeu pentru noi.
Nu vom mai fii copii în credință. Nu vom mai fii ca vasele aruncate încoace și încolo de valuri. Nu vom fii purtați de orice fel de învățătură nouă. Nu vom fii înșelați de trucurile oammenilor care încearcă să își ascundă planurile lor rele. Vom învăța să vorbim adevărul în dragoste. Vom crește în Hristos în toate modurile.
El este Capul. El face ca întreg trupul să cresca și să fie zidit în dragoste. Sub controlul lui Hristos fiecare mădular al trupului își face lucrarea. Susține pe celelalte mădulare. În acest mod, trupul este unit și ținut împreună.
Efeseni 4:11-16
Am avut o săptămână binecuvântată și am învățat multe lucruri noi.
Domnul să va binecuvînteze
.

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

You can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search