LUCRĂRI

Alfabetizare – Copiii Rromi
Lucrarea cu tinerii
Evanghelizare
Implicare în Biserici Locale
Ajutorare familii în nevoie
Vizite în spitale
Cortul medical
Conferinte
Logistică
Mobilizare
Lucrare cu romii
Misiune Balcani