Tu dăruiești, noi mergem! - You give, we go!

Împreună pentru Marea Trimitere! - Together for the Great Commission!
Home / Tu dăruiești, noi mergem!
Dragi prieteni, (mai mult)

Împărtășim cu voi ceea ce Dumnezeu face prin echipa Tineri Pentru Misiune Craiova. În același timp vă împărtășim și o provocare din lucrare, care reprezintă și o oportunitate pentru fiecare.
După 4 ani de pionierat, TPM Craiova există ca un răspuns la Marea Trimitere, de a merge și a face ucenici din toate neamurile.

A merge, înseamnă evident, a schimba locația. Aceasta am făcut și noi, toți cei 14 lucrători, ne-am schimbat locația pentru a sluji în Craiova. Astfel am mers în misiune nu doar spre Craiova ci și dinspre Craiova; spre alte sate și orașe din Oltenia, din România, dar și din Balcani. În cadrul celor patru Școli de Ucenicie și Misiune de până acum, am avut harul să mergem în misiune în Serbia și Grecia, în Macedonia și Bulgaria, în Muntenegru și Albania.

Majoritatea colegilor noștri sunt foștii nostri studenți DTS, care s-au dezvoltat în comunitatea noastră. Pe măsură ce echipa a crescut, a crescut și lucrarea. Astfel am reușit să continuăm lucrarea cu tinerii din Craiova; am ajutat câteva biserici evanghelice locale, dar și în plantarea a alte două biserici; am organizat marșuri și lanțuri de rugăciune, cât și diferite seminarii, cursuri și conferințe cu diferite teme.

De anul trecut ajutăm în mod regulat într-o lucrare din penitenciarul de minori din Craiova. De asemenea, nu demult, am început trei noi lucrări: lucrarea de alfabetizare pentru copii rromi, lucrarea de ajutorare a familiilor nevoiașe, și lucrarea de avansare rapidă a uceniciei.
În continuare, dorim să fim o binecuvântare pentru și mai mulți oameni.

Una dintre provocările cu care ne confruntăm, este să avem o mașină a noastră, pentru a nu mai fi nevoiți să tot căutăm să împrumutăm, ca până acum. Avem nevoie de o mașină fiabilă cu 9 locuri, pentru a continua să mergem mai ușor și mai mult.

Fii alături de noi în această provocare! Fii parte la răspândirea Evangheliei în Oltenia și Balcani! Ajută-ne să mergem!

Roagă-te pentru noi, și donează pentru această cauză! Ajută-ne să cumpărăm un microbus de calitate pentru mai multă mobilitate și mai mult impact.

Tu dăruiești, noi mergem!
Mulțumim!

Dear friends, (learn more)

We share with you what is God doing through YWAM Craiova. And also we want to share a ministry challenge, that is an opportunity for all.
After 4 years of pioneering, YWAM Craiova exists as an answer to the Great Commission, to go and make disciples of all nations.

Going, obviously, is changing the location. That’s what we did, all 14 workers, we left our home town, to serve in Craiova. So we go with the Gospel not only in Craiova but also from Craiova; to other villages and towns in Oltenia, Romania and in the Balkans. Within the four Discipleship and Mission Schools so far, we have had the grace to go to outreaches in Serbia and Greece, Macedonia and Bulgaria, Montenegro and Albania.

Most of our colleagues are our former DTS students who have developed in our community. As the team grew up, the ministry grew. So we managed to continue the work with the young people from Craiova; we helped some local evangelical churches, but also in planting two other churches; we organized marches and prayer chains, as well as various seminars, courses and
conferences on various topics.

Since last year we have been helping regularly a prision ministry for minor from Craiova. Also, recently, we opened three new YWAM ministries: a
literacy program
for for Rroma children, mercy ministries for needy families, and Rapidly Advancing Discipleship.
We want to continue to be a blessing for more people.

One of the challenges we face is to have our own car, so we do not have to
keep looking for borowing cars, like we have done before. We need a reliable
9-seat car to keep moving even easier.

Join us in this challenge! Be part of going to the Gospel in Oltenia and the
Balkans! Help us go!

Pray for us, and donate for this cause! Help us buy a quality van for more
mobility and more impact.

You give, we go!
Thank you!

Total: 16000€
6126€

CONTURI BANCARE – BANK ACCOUNTS

Asociația Tineri Pentru Misiune Craiova

„donație pentru microbuz” – „donation for minibus”

RON: RO14BTRLRONCRT0361360101

EUR: RO61BTRLEURCRT0361360101

USD: RO65BTRLUSDCRT0361360101

COD SWIFT: BTRLRO22

Banca Transilvania,

Bloc 1, Bulevardul Oltenia 50, Craiova, 400027

PayPal

craiova@ywam.ro

Contact Us

You can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search