ROAGĂ-TE

Știm că viziunea primită este peste puterile noastre, iar pentru a persevera spre ceea ce Dumnezeu ne-a chemat avem nevoie de:

* mijlocitori dedicați;

* lucrători și echipe de misiune (pe termen scurt și lung);

* suport financiar (ocazional și regulat) pentru susținerea lunară a misionarilor, materiale necesare (mobilier, electrocasnice, birotică, instrumente), chiria și administrarea lunară a centrului;

* studenți în școala de ucenicie și misiune (DTS).