Pray

Home / Pray

Știm că viziunea primită este peste puterile noastre, iar pentru a persevera spre ceea ce Dumnezeu ne-a chemat avem nevoie de:

* mijlocitori dedicați;

* lucrători și echipe de misiune (pe termen scurt și lung);

* suport financiar (ocazional și regulat) pentru susținerea lunară a misionarilor, materiale necesare (mobilier, electrocasnice, birotică, instrumente), chiria și administrarea lunară a centrului;

* studenți în școala de ucenicie și misiune (DTS).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search