Răscumpărate Prin Iubire

Ucenicie pentru adolescente din comunitatea rromă

Viziune

..

Obiective

..

Grupul ţintă

..

Activităţi

Metode, tehnici, instrumente utilizate: