VALORI TPM

Valorile fundamentale ale mișcării Tineri Pentru Misiune reflectă ceea ce credem și călăuzirea pe care am primit-o de la Dumnezeu de la începutul acestei mișcări în 1960. Aceste valori au fost și vor fi o călăuza despre modul în care trăim, modul în care luăm decizii și despre cine suntem. Unele valori sunt comune cu ceilalti creștini, iar altele sunt specifice mișcării și reprezintă ADN-ul nostru:

1. SĂ-L CUNOAȘTEM PE DUMNEZEU 

Tineri pentru Misiune este dedicată să-L cunoască pe Dumnezeu, natura Lui, caracterul și căile Sale. Căutăm să reflectăm caracterul Său în fiecare aspect al vieții și al lucrarii. Dorința de a-L împărtășii pe Dumnezeu cu alții izvorăște din bucuria părtășiei noastre cu El și din continua cunoaștere a cine este El.

2. SĂ-L FACEM CUNOSCUT PE DUMNEZEU

Tineri pentru Misiune este chemată să-L facă pe Dumnezeu cunoscut oriunde în lume și în fiecare domeniu al societății prin evanghelizare, formare și lucrări de caritate. Credem că salvarea sufletelor ar trebui să aibă ca efect transformarea societății, împlinid astfel porunca Domnului Isus de a face ucenici din toate națiunile.

3. AUZIREA VOCII LUI DUMNEZEU

Tineri Pentru Misiune este dedicată să creeze cu Dumnezeu prin ascultarea de El, rugându-ne călăuziți de El și în supunerea față de poruncile Lui atât în lucruri mari cît și în lucruri mici. Depindem de auzirea vocii Lui ca indivizi, ca echipe și în contextul întâlnirilor mai mari ca și parte integrantă a procesului de luare a deciziilor.

4. PRACTICAREA ÎNCHINĂRII ȘI A RUGĂCIUNII DE MIJLOCIRE

Tineri Pentru Misiune este dedicată să se închine Domnului Isus și să se angajeze în rugăciune de mijlocire ca aspect integrant al vieții de zi cu zi. Suntem conștienți de intenția lui Satan să distrugă lucrarea lui Dumnezeu și chemam puterea lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt să distrugă strategiile lui din viața indivizilor și a naţiunilor.

5. FII VIZIONAR 

Tineri Pentru Misiune este o mișcare chemată să fie vizionară, care în mod continu primește, cultivă și dă viziune proaspătă de la Dumnezeu. Susținem pionierarea de lucrări și metode noi, suntem întotdeauna gata să fim radicali ca să fim relevanți în fiecare generație, grup etnic, și sferă a societății. Credem că chemarea apostolică a TPM necesită integrarea conducerii spirituale a bătrânilor (prezbiterilor), libertatea Duhului centrate pe Cuvantul Lui Dumnezeu.

6. SUSȚINEREA TINERILOR

TPM este chemată să susțină tinerii. Credem că Dumnezeu i-a înzestrat și i-a chemat să fie un vârf de lance pentru viziune și lucrare. Suntem dedicați să le acordăm valoare, încredere, să-i pregătim, să îi susținem, să le dăm spațiu și să îi lansăm. Ei nu sunt doar biserica de mâine, ci sunt biserica de azi. Ne dedicăm să îi urmăm acolo unde ne conduc, în accord cu voia Lui Dumnezeu.

7. STRUCTURĂ EXTINSĂ ȘI DESCENTRALIZARE

TPM are o structura largă și diversă, dar integrată. Suntem o familie globală de lucrări unite prin scop, viziune, valori și relații. Credem că structurile ar trebui să slujească oamenilor și scopurilor lui Dumnezeu. Fiecare lucrare la fiecare nivel are privilegiul și responsabilitatea de a da socoteală în fața unui cerc de prezbiteri.

8. CARACTERUL INTERNAȚIONAL SI INTERDENOMINAȚIONAL

TPM este internațională și interdenominațională în scopul său atât global cât și local. Credem că diversitatea etnică, lingvistică și denominațională împreună cu aspectele răscumpărate ale culturii, sunt factori pozitivi, care contribuie la binele și dezvoltarea misiunii.

9. PERSPECTIVA CREȘTINA BIBLICĂ ASUPRA LUMII 

TPM este chemată să aibă o perspectivă biblică creștină asupra lumii. Credem ca Biblia face o distincție clară între bine și rău, corect și greșit. Dimensiunile practice ale vieții nu sunt mai puțin spirituale decât cele din lucrarea misionară. Tot ce este făcut în ascultare de Dumnezeu este spiritual. Căutăm să îl onorăm pe Dumnezeu prin tot ce facem, echipând și mobilizând bărbați și femei ai Lui care să-și asume roluri de slujire și influență în fiecare sferă a societății.

10. MUNCA IN ECHIPA 

TPM este chemată să funcționeze în echipă în toate aspectele lucrării și ale conducerii. Credem că complementaritatea darurilor, chemărilor, perspectivelor, a lucrărilor, precum și diverse generații lucrând împreună în unitate la toate nivelele misiunii noastre aduce înțelepciune, și siguranță. Căuntând voia lui Dumnezeu și luarea deciziilor în contextul echipei permite darea de seamă și contribuie la o mai mare relaționare, motivare, responsabilitate și face ca viziunea să aparțină tuturor.

11. CONDUCEREA PRIN SLUJIRE

TPM este chemată mai degrabă la conducere prin slujire ca stil de viața și nu la un stil ierarhic de conducere. Un lider slujitor este acela care onorează darurile și chemările celor care sunt sub grija sa și protejează drepturile și privilegiile lor. Așa cum și-a slujit Isus ucenicii, accentuăm importanța slujirii celor pe care îi conducem.

12. INTAI TRAIRE SI NUMAI APOI PREDARE 

TPM este dedicată ca să practice înainte ca să predea. Noi credem că experiența de prima mână dă autoritate cuvintelor noastre. Caracterul evlavios și chemarea lui Dumnezeu sunt mai importante decât darurile, abilitățile și expertiza cuiva.

13. IMPORTANȚA RELATIILOR

TPM este dedicată în a fi orientată spre relații în trăirea și lucrarea noastră împreună. Ne dorim să fim uniți mai degrabă, prin viața trăită în sfințenie, suport reciproc, trasparență, smerenie și comunicare deschisă, decât printr-o dependență de structuri și reguli. (Lev 19:18; Psa 133:1-3; Pro 17:17; Prov 27:10; Ioan 13:34-35; Ioan 15:13-17; Ioan 17:20-23; Rom 13:8-10; 1Ioan 1:7; 1Ioan 4:7-12)

14. VALOAREA INDIVIDULUI 

TPM este chemată să dea valoare fiecărui individ. Credem în oportunități egale și drepte pentru toți. Suntem creați în imaginea lui Dumnezeu, oameni de orice naționalitate, vârstă și rol, având contribuții și chemări diferite. Suntem dedicați să onorăm conducerea dată de Dumnezeu și darurile fiecărei persoane. (Gen 1:27; Lev 19:13-16; Deut 16:18-20; Psa 139:13-16; Mar 8:34-37; Fapte 10:34-35; Gal 3:28; Ef 6:5-9; Evrei 2:11-12; Iacov 2:1-9)

15. VALOAREA FAMILIEI 

TPM  afirmă importanța familiilor care îl slujesc pe Dumnezeu în misiuni, nu doar tatăl și / sau mama. De asemenea, acceptăm includerea familiilor monoparentale. Încurajăm dezvoltarea unor unități familiale puternice și sănătoase, fiecare membru împărtășind chemarea la misiune și contribuind cu darurile lor într-un mod unic și complementar. Susținem și sărbătorim viziunea biblică conform căreia intenția lui Dumnezeu pentru o căsătorie sfântă este între un bărbat și o femeie.(Gen 2:21-24; Gen 18:17-19; Deut 6:6-7; Prov 5:15-23; Prov 31:10-31; Mal 2:14-16; Mat 19:3-9; 1Co 7:1-16; 1Tit 3:2-5; Evrei 13:4)

16. PRACTICAREA DEPENDENȚEI DE DUMNEZEU 

TPM este chemată să practice o viață de dependență de Dumnezeu în ce privește resursele financiare. Atât pentru indivizi cât și pentru lucrare, suportul financiar vine în principal prin poporul Lui. Așa cum Dumnezeu a fost generos cu noi, tot așa și noi ne dorim să fim generoși. Lucrătorii TPM se dau pe ei înșiși, timpul și talentele lor lui Dumnezeu prin misiune fără a aștepta să fie remunerați.

17. PRACTICAREA OSPITITALITĂȚII

TPM promovează ospitalitatea ca și o expresie a caracterul lui Dumnezeu și a valorii oamenilor. Credem că este important să ne deschidem inimile, casele și campusurile ca să slujim și să onorăm pe cei de lângă noi, pe oaspeții noștri, pe cei săraci și în nevoi; nu ca și acte sociale de protocol, ci ca și expresii ale generozității.

18. COMUNICAREA CU INTEGRITATE

TPM afirmă că tot ceea ce există, este pentru că Dumnezeu comunică. Prin urmare TPM se dedică la o comunicare adevărată, exactă, în timp util și relevantă. Credem că o comunicare bună este esențială pentru relații puternice, familii și comunități sănătoase, și lucrare eficientă.